Wystąpienie pokontrolne z dnia 6 lutego 2020 r. z kontroli doraźnej w zakresie prawidłowości dokonywania wydatków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.