INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów powołał z dniem 20 łipca 2020 roku Panią Aldonę Pruską, członka Kolegium Izby na stanowisko Zastępcy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.