Schemat Organizacyjny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego RIO w Poznaniu