Wystąpienie pokontrolne Gminy Włoszakowice z dnia 30 stycznia 2004r.