Wystąpienie pokontrolne Gminy Nowe Skalmierzyce z dnia 30 stycznia 2004r.