Zastrzeżenia pełniącego funkcję Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 5 listopada 2020 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 23 października 2020 r.