Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2020 r. oddalająca wniesione przez pełniącego funkcję Wójta Gminy Zaniemyśl zastrzeżenia z dnia 5 listopada 2020 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 23 października 2020 r.