Wystąpienie pokontrolne Miasta i Gminy Opalenica z dnia 3 lutego 2004r.