Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania budżetu oraz ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w tym planu kontroli i działalności informacyjno-szkoleniowej za 2019 rok