INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów powołał z dniem 1 stycznia 2021 roku Panią Grażynę Wróblewską na stanowisko Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.