Wystąpienie pokontrolne Gminy Kiszkowo z dnia 13 lutego 2004r.