W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej osobami wyznaczonymi do kontaktu są Wojciech Grzechnik, adres poczty elektronicznej wojciech.grzechnik@poznan.rio.gov.pl oraz Błażej Tonak, adres poczty elektronicznej blazej.tonak@poznan.rio.gov.pl .

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 8 595 727. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.