Wystąpienie pokontrolne Miasta i Gminy Osieczna z dnia 13 lutego 2004r.