Wystąpienie pokontrolne z dnia 19 lutego 2021 r. z konroli kompleksowej za 2019 r.