Wystąpienie pokontrolne z dnia 3 marca 2021r. z kontroli kompleksowej za 2019 r.