Wystąpienie pokontrolne Gminy Wijewo z dnia 16 lutego 2004r.