Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 maja 2021 r. oddalająca wniesione przez Wójta Gminy Kuślin zastrzeżenia z dnia 6 maja 2021 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 22 kwietnia 2021 r.