Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Miasta i Gminy Swarzędz obejmująca rok budżetowy 2002 przeprowadzona została w dniach od 4 sierpnia do 10 grudnia 2003r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Józefa Sochę, Elżbietę Zarębską i Romana Świstunia.
Protokół kontroli podpisany został w dniu 29 grudnia 2003r. Burmistrz został poinformowany o prawie zgłoszenia w ciągu 3 dni zastrzeżeń i złożenia wyjaśnień do protokołu. Z przysługujących uprawnień nie skorzystał.
Wystąpienie pokontrolne przekazano w dniu 27 lutego 2004r. Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym zastrzeżeń nie wniesiono.