Wystąpienie pokontrolne z dnia 27 sierpnia 2021 z kontroli kompleksowej za 2019 r.