Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 września 2021 r. oddalająca wniesione przez Zarządcę Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie zastrzeżenia z dnia 2 sierpnia 2021 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 15 lipca 2021 r.