Zastrzeżenia Zarządcy Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie z dnia 2 sierpnia 2021 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 15 lipca 2021 r.