Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Miasta Puszczykowo obejmująca rok budżetowy 2002 przeprowadzona została w dniach od 1 października do 8 grudnia 2003 r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Halinę Kasprzak, Ryszarda Nowaka, Małgorzatę Dworek i Marię Jolantę Zydroń.
Protokół kontroli podpisany został w dniu 29 grudnia 2003 r. Burmistrz został poinformowany o prawie zgłoszenia w ciągu 3 dni zastrzeżeń i złożenia wyjaśnień do protokołu. Z przysługujących uprawnień nie skorzystał.
Wystąpienie pokontrolne przekazano w dniu 27 lutego 2004 r.