Poznań, dnia 22.10.2021 r.

WA-1221/6/21     

                                   Pani/ Pan

                                    Marszałek

                                 Starosta

                                                                            Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Uprzejmie informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu organizuje szkolenia ONLINE dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego w zakresie

Projektu uchwały budżetowej na 2022 rok i projektu WPF lub jej zmiany, a także w zakresie zmienionych przepisów prawa i ich wpływu na budżet roku 2022,które odbędą się w dniach 3 oraz 4 listopada 2021 r., w godzinach 9.00 – 14.00 na platformie ClickMeeting.

Szkolenia przeprowadzą pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem:www.szkolenia.poznan.rio.gov.plnajpóźniej 4 dni przed datą szkolenia. Liczba miejsc ograniczona. W portalu proszę o podanieadresu mailowegona który zostanie przesłany link do szkolenia online oraz danych do wystawienia rachunku.

Jak wygląda szkolenie zdalne?

1. Zgłoszenie za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem:www.szkolenia.poznan.rio.gov.plnajpóźniej 4 dni przed datą szkolenia.

2. Podczas rejestracji należy podać adres mailowy, na który zostanie przesłany link do szkolenia.

3. Około 3-2 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia na wskazany w zgłoszeniu adresy e-mail zostanie przesłany link do szkolenia na platformie ClickMeeting oraz hasło do szkolenia.

4. W dniu szkolenia uczestnik loguje się do platformy z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu (komputer, tablet lub smartfon).

5. Szkolenie ma formę wykładu w czasie rzeczywistym. Podczas jego trwania widać prowadzącego.

6. Materiały szkoleniowe zostaną rozesłane mailowo przed szkoleniem.

7. Po zakończeniu szkolenia, nie ma możliwości jego ponownego odtworzenia.

Wymagania techniczne, które muszą zostać spełnione:

  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);
  • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);
  • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Rejestracja w portalu na dany termin oznacza potwierdzenie uczestnictwa i będzie podstawą do wystawienia rachunku.

Koszt szkolenia wynosi 180 zł od osoby, płatne przelewem na podstawie otrzymanego rachunku po odbytym szkoleniu na podstawie dokonanej rejestracji w portalu.

Informacji na temat szkolenia udziela Pani Joanna Lonc-Górna – Wydział Informacji Analiz i Szkoleń mail: szkolenia@poznan.rio.gov.pl tel. 0-61/8595-718.

                                                                                                                                                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                                                                                                                                                (-) Aldona Pruska

                                                                                                                                                                                                                                Zastępca Prezesa

                                                                                                                                                                                                                                    RIO Poznań