Do wniosków pokontrolnych Nr 9 i 10 Burmistrz w dniu 18 marca 2004r. wniósł zastrzeżenia w zakresie pobierania diet przez Burmistrza i jego Zastępcę.