Uchwałą Nr 227/2004 z dnia 24 marca 2004r. Kolegium Izby oddaliło wniesione zastrzeżenia.