Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Lisków obejmująca rok budżetowy 2002 przeprowadzona została w dniach od 19 listopada 2003r. do 30 stycznia 2004r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Halinę Łuczak i Beatę Przybylską.
Protokół kontroli podpisany został w dniu 2 lutego 2004r. Burmistrz został poinformowany o prawie zgłoszenia w ciągu 3 dni zastrzeżeń i złożenia wyjaśnień do protokołu. Z przysługujących uprawnień nie skorzystał.
Wystąpienie pokontrolne przekazano w dniu 31 marca 2004r. Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym zastrzeżeń nie wniesiono.