Zastrzeżenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2004r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 17 maja 2004r.