Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2004r. oddalająca wniesione przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zastrzeżenia do tresci wniosków zawartych w wystapieniu pokontrolnym z dnia 17 maja 2004r.