Wystąpienie pokontrolne z dnia 23 czerwca 2004r. z kontroli kompleksowej za 2003r.