Zastrzeżenia Wójta Gminy Baranów z dnia 8 lipca 2004r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 23 czerwca 2004r.