Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 lipca 2004r. oddalająca wniesione przez Wójta Gminy Baranów zastrzeżenia do treści wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23 czerwca 2004r.