Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 sierpnia 2004r. z kontroli kompleksowej za 2003r.