Wystąpienie pokontrolne z dnia 18 sierpnia 2004r. z kontroli kompleksowej za 2002r.