Wystąpienie pokontrolne z dnia 4 października 2004r. z kontroli kompleksowej za 2003r.