Wystąpienie pokontrolne z dnia 6 września 2004r. z kontroli kompleksowej za 2003r.