Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 września 2004r. z kontroli kompleksowej za 2003r.