Wystąpienie pokontrolne z dnia 28 października 2004r. z kontroli kompleksowej za 2003r.