Wystąpienie pokontrolne z dnia 18 października 2004r. z kontroli kompleksowej za 2003r.