Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 stycznia 2006 r. z kontroli problemowej obejmującej zadłużenie Miasta Leszna za okres od 1.01.2003 r. do 31.01.2004 r. oraz za I półrocze 2005 r.