Wystąpienie pokontrolne z dnia 30 stycznia 2006 r. z kontroli doraźnej w zakresie wykorzystania otrzymanych dotacji oraz umów dotyczących działalności artystycznej było udostępniane w okresie od 15 lutego 2006 do 9 września 2010 roku.