Wystąpienie pokontrolne z dnia 13 lipca 2004 r. z kontroli doraźnej w zakresie wykorzystania i sposobu rozliczenia dotacji udzielonej Gminnemu Klubowi Sportowemu w Sompolnie z budżetu gminy w 2003 r.