Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 marca 2006 r. oddalająca wniesione przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego zastrzeżenia do treści wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30 stycznia 2006 r.

Uchwała Nr 6/207/2010 Kolegium Regionalenj Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 marca 2006r. była udostępniana w okresie od 8 marca 2006 do 9 września 2010 roku.