Wystąpienie pokontrolne z dnia 13 lipca 2004 r. z kontroli doraźnej w zakresie wykorzystania i sposobu rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Miasta i Gminy Sompolno w 2003 r. dla Gminnego Klubu Sportowego w Sompolnie