Wystąpienie pokontrolne z dnia 10 sierpnia 2004 r. z kontroli doraźnej w zakresie udzielenia zamówienia publicznego firmie EMAX S.A. Poznań na dostawę kart elektronicznych „KOM karta” oraz urządzeń do ich obsługi