Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2004 r. oddalająca wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Pniewy zastrzeżenia do treści wniosku zawartego w wystapieniu pokontrolnym z dnia 28 października 2004 r.