Zastrzeżenia Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu sp. z o.o. z dnia 25 sierpnia 2004 r. do wniosku pokontrolnego zawartego w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10 sierpnia 2004 r.