Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 września 2004 r. oddalająca wniesione przez Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu sp. z o.o. zastrzeżenia do wniosku pokontrolnego zawartego w wystapieniu pokontrolnym z dnia 10 sierpnia 2004 r.