Wystąpienie pokontrolne z dnia 6 marca 2006 r. z kontroli sprawdzającej w zakresie wykonania wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym WK-0911/51/2004 z dnia 17 lutego 2005 r.