Wystąpienie pokontrolne z dnia 6 marca 2006 r. z kontroli problemowej w zakresie realizacji dochodów Skarbu Państwa przez Powiat Koniński w latach 2003-2004.