Wystąpienie pokontrolne z dnia 8 marca 2006 r. z kontroli sprawdzającej wykonanie wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym WK-0911/21/2004 z dnia 10 września 2004 r.